Vítejte ve FinBee

Registrace u ČNB

Společnost FinBee CZ Lending s.r.o. je na základě žádosti podle ust. § 37 zákona o platebním styku zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem.