Vítejte ve FinBee

POPLATKY INVESTORA

INVESTIČNÍ POPLATKY

Investorský účet bez poplatků !

Poplatek platformě za zprostředkování investic 0,- Kč.
Poplatek za zpracování přijatých plateb od dlužníka 0,- Kč.

 

Postoupení Smlouvy o zápůjčce jinému investorovi

FinBee používá poplatek ve výši 1% z hodnoty prodané pohledávky na Sekundárním trhu.

 

Vymáhání dluhu

FinBee provádí komplexní řešení vymáhání nesplacených zápůjček a uplatňuje nejlepší postupy při vymáhání pohledávek v případě prodlení či nesplácení.

Náklady na právní řízení za investora hradí platforma a následně je odečítá z dlužné částky vymáhané po dlužníkovi. Vymožená jistina zápůjčky a úroky budou v plné výši převedeny ve prospěch investorů a zbylá část ve prospěch platformy jako odměna za služby spojené s vymáháním pohledávky.