Vítejte ve FinBee

Investiční riziko

FinBee chápe potřeby investorů maximalizovat finanční výnosy. Je naším záměrem najít spolehlivé zákazníky, ověřit platební schopnost a sledovat procesy řízení rizik.

Kdo může získat půjčku:

Přijímáme pouze žádosti od těch zájemců o půjčku, kteří splňují následující požadavky:

  • Poměr měsíčních výdajů a příjmů zájemce o půjčku po poskytnutí zápůjčky nesmí překročit 50%. FinBee ověřuje finanční závazky každého žadatele o půjčku v úvěrových registrech CNCB a CBCB.
  • Zájemce o půjčku musí být starší 18-ti let.
  • Zájemce o půjčku musí mít pravidelný měsíční příjem, který nesmí být pouze ze sociálních dávek.
  • Zájemce o půjčku nemá žádné probíhající exekuční nebo insolvenční řízení. FinBee prověřuje každého žadatele o půjčku v Centrální evidenci exekucí a v Insolvenčním rejstříku.

Jak zvládnout riziko:

Naši zaměstnanci mají prokázanou zkušenost s dlouhodobým hodnocením úvěrového rizika a zkušenosti s řízením v různých finančních institucích. Vyvinuli jsme model hodnocení úvěrového rizika založený na různých rizikových kritériích, jako je věk, pohlaví, plat, typ příjmu, historie zaměstnání, vzdělání, počet vyživovaných osob a záznam o tom, jak vydlužitelé plní své finanční závazky.

Je důležité zmínit, že každý vydlužitel písemně podepíše smlouvu tím, že v okamžiku podpisu poskytne platný doklad totožnosti. Účelem tohoto osobního procesu je zajistit skutečnou identitu a vyhnout se možnému podvodu.

Po odeslání žádosti trvá schvalovací proces až 24 hodin. Chceme, aby naši klienti nevyvíjeli impulsivní rozhodnutí, posoudili rizika a podmínky zápůjčky.

Osobní odpovědnost:

Peer-to-peer půjčky jsou ohroženy investičními riziky, stejně jako dalšími finančními nástroji. Před investováním do nezajištěných půjček musíte zhodnotit své osobní a rodinné finance i finanční situaci vašeho podniku. Vaše investice prostřednictvím platformy FinBee nejsou pojištěny ani zajištěny jiným způsobem. Kromě toho neexistuje záruka, že vydlužitel splní své finanční závazky. Je odpovědností věřitele vybrat si půjčku a určit riziko. FinBee nezodpovídá za nesolventní klienty. Jsme zde však, abychom vám pomohli měřit své riziko a hledat vhodné klienty.