Vítejte ve FinBee

Vysoká návratnost

Inovativní investice

Proces půjček FinBee funguje pouze online. V důsledku toho máme nižší provozní náklady než tradiční banky. Uspořené náklady jsou poskytovány zapůjčitelům ve formě vyšší návratnosti investic a vydlužitelům v nižší úrokové sazbě. Správným řízením rizika mohou zapůjčitelé dosáhnout až na 25% roční výnosy z úroků.

Diverzifikace rizik

Do každé půjčky doporučujeme investovat v malých částech. To znamená, že nemusíte financovat celou částku půjčky, o kterou žadatelé žádají. Pokud tedy vydlužitel nesplácí své závazky, zapůjčitel bude mít menší ztráty na portfoliu půjček. Doporučujeme vám začít půjčovat menší částky peněz, hodnotit a porozumět principům fungování FinBee a také investičním rizikům a teprve potom začít půjčovat výrazně větší částky.

Finanční výnos

FinBee zapůjčitelé mají na starosti výběr půjčky nebo její části, tak aby zainvestovali své peníze. Půjčky jsou spláceny v měsíčních splátkách, a proto jsou vypláceny úroky zapůjčitelům pokaždé, když vydlužitel provádí měsíční splátku. Zapůjčitelé půjček mají možnost rozhodnout se o odvolání získaného úroku nebo o reinvestování pro ještě vyšší výnosy. Světová praxe ukazuje, že investoři mohou očekávat až 25% roční úroky z výnosů investováním přes platformy P2P.

Možnost prodeje úvěrového portfolia

Sekundární trh půjček je součástí platformy FinBee a díky tomu mohou zapůjčitelé prodat své portfolio půjček ostatním zapůjčitelům. Jedná se o běžnou a přijatelnou praxi ve finančním světě.

Důležité: není možné prodat půjčky, jejichž doba splácení je zpožděna více než 60 dní a proces vymáhání byl u vydlužitele spuštěn.